Vertrouwenscontactpersoon

Prometheus heeft twee vertrouwenscontactpersonen: Kaylee van Tilburg (niet-bestuur) en Rosalie Reddingius (bestuur). Zij zijn voor een jaar de aanspreekpunten binnen Prometheus voor de leden.

Waarvoor zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Binnen Prometheus bieden wij een open en veilige sfeer aan alle leden. Het kan echter voorkomen dat je je niet prettig voelt door het handelen van een ander. Op zulke momenten kan de vertrouwenscontactpersoon jou helpen door naar je te luisteren en samen met jou naar een oplossing te zoeken.

Als je naar een van de vertrouwenscontactpersonen stapt, dan zullen zij altijd vertrouwelijk omgaan met datgene wat jij hen vertelt. Zij zullen geen actie ondernemen tenzij jij dat van hen vraagt en als ze iemand aanspreken op hun gedrag zullen zij dat doen zonder jou hierbij te noemen, als je dat wenst. Zij kunnen niet al jouw problemen oplossen, maar bieden wel een veilige omgeving om deze te bespreken.