Commissies

Prometheus heeft een groot aantal commissies die diverse activiteiten organiseren, zoals de buitenlandreiscommissie, de dagjescommissie en de feestcommissie. Er zijn commissies die het bestuur en de vereniging ondersteunen, zoals de internetcommissie en de pr-commissie. En er zijn commissies die dingen maken, zoals de Pyrosredactie.

Commissies staan open voor iedereen, of je nou veel ervaring hebt of voor het eerst je organisatorische talent gaat ontdekken. Aan het begin van het verenigingsjaar worden de commissies gevormd en vervolgens worden ze door het jaar heen opgestart. Mocht je echter nog twijfelen of je wel een commissie wilt doen: mocht je vragen hebben over commissies, stuur dan een mail naar de assessor intern.

Hieronder vind je een overzicht van alle commissies:

De acquisitiecommissie begrijpt dat het in deze wereld slechts om één ding draait: geld! Zij schuwt dan ook geen enkel middel om hier zoveel mogelijk van binnen te slepen. Zo lopen de commissieleden ongeveer één keer per maand allerlei winkels en cafés af om advertentieruimte bij Prometheus te verkopen. Tijdens de maandelijkse vergaderingen wordt er gebrainstormd over potentiële afnemers en worden acquisitieaanvragen van commissies of gilden besproken. Deze commissie is iets voor jou als je het leuk vindt om samen op organisaties af te stappen en Prometheus te promoten.

De commissie die er elk jaar voor zorgt dat je alles over de leden van Prometheus te weten kan komen, is de almanakcommissie. Zij maakt elk jaar de almanak, een terugblik op het voorbije jaar. Zo schrijft zij onder meer het jaarverslag, verzorgt zij de almanakenquête en ontwerpt zij de lay-out. Ieder jaar heeft de almanak een bijzonder thema, verzonnen door de almanakcommissie. Daarnaast vraagt de commissie iedereen het hemd van het lijf in de welbekende almanakenquête.

Prometheus heeft over de afgelopen jaren een grote verzameling aan maandprogramma’s, posters en ander verenigingsmateriaal opgebouwd. Dit materiaal willen we graag bewaren, zodat we later nog een keertje oude herinneringen kunnen ophalen. Daarom slaan we alles op in ons eigen archief. De archiefcommissie zorgt ervoor dat dit archief op orde blijft en controleert of alles wel aanwezig is. Eigenlijk is de archiefcommissie dus het geheugen van Prometheus.

De buitenlandreiscommissie organiseert een reis naar het buitenland (niet heel verrassend). De BRC verzorgt het programma op deze reis zodat alle Prometheanen een geweldig, cultureel programma kunnen meemaken. Kortom, wil jij cultuur en de gezelligheid van Prometheus combineren? Organiseer dan de BRC en zorg voor een reis die nooit meer wordt vergeten!

Ben jij kunstzinnig? Wil jij altijd je creaties delen met anderen? Vind jij ook dat studentencultuur zo veel meer is dan alleen maar alcohol? Dan is de Cultuurfabriek wat voor jou! De Cultuurfabriek is een evenement dat georganiseerd wordt door deze commissie. Hierbij geeft de commissie studenten een platform om hun cultuur met anderen te delen. Alle vormen van cultuur zijn hierbij welkom: beeldende kunst, muziek, woordkunst en nog veel meer.

De dagjescommissie organiseert super gevarieerde activiteiten. Deze activiteiten nemen de vorm aan van een dagje, een dagvullende activiteit die werkelijk van alles kan zijn. Een stedentripje, de natuur in, een workshop thuis of Leiden onveilig maken, deze commissie doet het allemaal en dat meerdere keren per jaar!

Efeze is de toneelgroep van Prometheus. In het eerste semester is er ’s maandags om 20:15 een inloopavond om leuke toneelspelletjes te spelen en te werken aan je improvisatieskills. In het tweede semester wordt er gewerkt aan een toneelstuk, waarin iedereen acteur kan zijn. Aan het eind van het academisch jaar wordt het toneelstuk op de planken gezet. Het maakt niet uit of je al voor uitverkochte zalen hebt gespeeld of nog nooit een podium hebt gezien, iedereen mag meedoen. Trek je acteerschoenen aan en kom vooral een keer langs op een inloopavond!

Prometheus is niets zonder leden, niemand weet dat beter dan de EL CID. Deze commissie organiseert het programma van Prometheus in de EL CID-week. Met dit spetterende programma probeert zij zo veel mogelijk nieuwe leden te werven. Eerstejaars enthousiasmeren, informeren en entertainen: de EL CID-commissie doet het allemaal. Daarnaast stuurt deze commissie ook het promoteam aan, dat de commissie in de EL CID-week ondersteunt.

Elk jaar worden er door de feestcommissie twee spetterende feesten georganiseerd. Het eerste feest vindt halverwege het jaar plaats en in juni vindt het eindfeest plaats om het verenigingsjaar knallend af te sluiten. Heel de vereniging gaat uit zijn dak bij deze geweldige thema-feesten. Lijkt het je leuk om ook eens zo’n feest te organiseren? Dan zit je goed bij deze commissie!

De fotocommissie maakt en beheert alle foto’s van Prometheus-activiteiten. Bovendien zal een gedeelte van de foto’s worden gebundeld in het fotoboek, waarin je het afgelopen jaar in beeld kan herbeleven. Als je zelf digitale foto’s gemaakt hebt of wilt krijgen kun je je richten tot deze commissie.

Ieder jaar wordt er bij Prometheus een gala georganiseerd. De galacommissie zal zorgen voor een meer dan memorabele avond. Elk jaar wordt ervolop gestijldanst, nadat er van tevoren meerdere danscurssusen zijn geweest. Ook voor niet-dansliefhebbers is het natuurlijk de moeite waard om te komen: er zal namelijk een heerlijk diner aan het gala vooraf gaan en de gezelligheid zal tot in de kleine uurtjes duren!

De internetcommissie helpt mee met het beheren en ontwikkelen van deze website.

Ieder jaar vindt er na de EL CID-week een gezellig kennismakingskamp plaats, waar nieuwe leden kennis kunnen maken met elkaar en de vereniging. De kampcommissie zal het succes van vorige jaren proberen te evenaren en op een enkel puntje te overtreffen. Klassieke elementen, zoals het culturele uitstapje en de GPCQ (Grote Prometheus CultuurQuiz), mogen uiteraard niet ontbreken.

De kascontrolecommissie heeft een simpele, doch belangrijke taak: het controleren van de quaestor, verenigingsfinanciën en financiële administratie. Zij doet hiervan verslag op de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast staat de commissie, die uit oud-quaestoren bestaat, de quaestor bij met financiële raad en daad.

De Pyrosredactie werkt in volkomen creatieve vrijheid aan het verenigingsblad van Prometheus. De Pyros is een literair magazine dat met onregelmatige tussenpozen verschijnt, gemiddeld drie keer per jaar. Het blad doet verslag van verenigingsactiviteiten en biedt een podium voor publicaties van haar leden. Zit je niet in de redactie maar zou je wel eens een stukje willen schrijven? Mail de redactie dan onder vermelding van “Freelancer”.

In de maand februari verzorgt deze gezellige commissie, in plaats van het bestuur, het maandprogramma rond een bepaald thema. Zij nodigen de sprekers uit, organiseren de activiteiten, houden filmavonden en plannen de uitjes. Wil jij even voelen hoe het is om bestuur te zijn? Dan is deze commissie zeker voor jou!

Wil jij graag een keertje de hort op met Prometheus? Dan zijn de weekendjescommissies wat voor jou. Deze commissies organiseren een uitje binnen Nederland of een stedentrip naar het buitenland. Deze uitjes hebben natuurlijk een leuk en cultureel programma. Weekendje I vindt halverwege het jaar plaats en weekendje II aan het einde van het jaar. 

Wil jij graag een keertje de hort op met Prometheus? Dan zijn de weekendjescommissies wat voor jou. Deze commissies organiseren een uitje binnen Nederland of een stedentrip naar het buitenland. Deze uitjes hebben natuurlijk een leuk en cultureel programma. Weekendje I vindt halverwege het jaar plaats en weekendje II aan het einde van het jaar. 

Deze commissie organiseert activiteiten om er voor te zorgen dat de eerstejaars zich snel thuis kunnen voelen bij Prometheus!