Comité van Aanbeveling

Prometheus staat niet alleen. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen die de doelstellingen van onze culturele vereniging onderschrijven en derhalve hun naam aan Prometheus willen verbinden. De volgende personen hebben in het Comité zitting.

Ineke Sluiter

Ik ben hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Mijn onderzoek gaat over antieke ideeën over taal (grammatica, retorica, de rol van literatuur, taalfilosofie, vrijheid van meningsuiting), antieke waarden en normen, en processen van innovatie in de Grieks-Romeinse wereld. Op dit moment ben ik vooral geïnteresseerd in wat moderne inzichten uit de cognitiewetenschappen opleveren voor de studie van de oudheid en andersom. Ik was van 2018-2022 eerst vice-president en vervolgens president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Prometheus ken ik al heel lang: vroeg in mijn hoogleraarschap hield ik er voor het eerst een lezing over de retorica van verschillende wijsgerige scholen uit de oudheid. En in 2022 kwam daar een lezing via Zoom bij over ‘Anchoring Innovation’. Geweldig dat deze vereniging zo’n brede belangstelling heeft en ook veel ruimte biedt voor literatuur en cultuur. Ik neem van harte deel aan het Comité van Aanbeveling.

Edwin Rutten

Edwin Rutten is een ware media-goeroe: hij speelde de hoofdrol in de serie De Film van Ome Willem, een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden, presenteerde Kinderen voor Kinderen, is jazzzanger, werkt mee aan het programma Het Klokhuis én is radiopresentator bij Radio 4 en Jazz in the Evening. Edwin Rutten kwam op 26 november 2014 naar Prometheus en gaf een lezing over het Nederlandse medialandschap van vandaag en morgen. Hij sprak, zong en toonde wat voor een groep spreken ook kan zijn: vermaken en inspireren!

Lulu Wang

Lulu Wang werd op 22 december 1960 geboren in Peking. Op achttienjarige leeftijd ging zij studeren aan de Universiteit van Peking, Faculteit Engelse Taal, Linguïstiek en Letterkunde. Op haar vijfentwintigste verhuisde zij naar Nederland. Haar debuutroman Het Lelietheater werd een enorm succes; alleen al in Nederland werden er meer dan 800.000 van verkocht. Ze kreeg er het Gouden Ezelsoor voor en werd bekroond met de Nonino Prijs. Na dit succes verschenen Brief aan mijn lezers, Het Witte Feest, Het tedere kind, Seringendroom, Het Rode Feest, Bedwelmd en Heldere maan. In totaal zijn er wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van haar boeken verkocht.

Lulu Wang bij Prometheus
Lulu Wang bij Prometheus

Op woensdag 2 april 2008 gaf Lulu Wang een bijzondere lezing bij onze vereniging, waar ruim honderd leden en niet-leden op af kwamen. Tijdens bracht ze Chinese sprookjes in verband met actualiteiten, gebruikmakend van de aloude vertelkunst Pinshu (die in China nog altijd enorm populair is).

Lulu Wang over Prometheus:

Ik ben onder de indruk van een groep studenten wiens belangstelling verder reikt dan hun vak en collegezaal. Door middel van velerlei activiteiten bereiden ze zichzelf voor om in de maatschappij te functioneren, als intellectueel én als mens.

Reinildis van Ditzhuyzen

Reinildis van Ditzhuyzen is voornamelijk bekend als auteur van het etiquetteboek De Dikke Ditz / Hoe hoort het eigenlijk? Behalve etiquettedeskundige is ze cultuurhistorica en expert op het gebied van Europese vorstenhuizen en het Huis van Oranje in het bijzonder. Op 1 juni 2011 heeft ze als ‘Grote Spreker’ een lezing gehouden bij Prometheus, getiteld ‘Zijn Nederlanders horken?’

Reinildis van Ditzhuyzen bij Prometheus
Reinildis van Ditzhuyzen bij Prometheus

Reinildis van Ditzhuyzen over Prometheus:

Dit was een bijzondere avond voor een bijzondere vereniging, Prometheus. Ik vind het stimulerend om voor dit interessante gezelschap te spreken, want ik leer er van alles! Jullie doen zulke interessante studies dat ik jaloers word. Ga zo door met de wekelijkse lezingen. Hulde & succes!

Dirk van Delft

Dirk van Delft studeerde van 1969 tot 1974 wis- en natuurkunde en van 1975 tot 1977 psychologie aan de Universiteit Leiden. Hij volgde colleges over de geschiedenis van de Natuurwetenschappen aan de universiteit Utrecht en promoveerde in 2005 op zijn biografie van Heike Kamerlingh Onnes, de man die voor het eerst helium vloeibaar maakte door het zo koud te maken dat het absolute nulpunt bereikt werd.

De loopbaan van Dirk van Delft stond vervolgens in het teken van het populariseren van de wetenschap voor een breed publiek, waarvoor hij in 2005 de NWO-Eurekaprijs ontving. Eerst was hij van 1977 tot 1994 werkzaam in het onderwijs, vervolgens was hij werkzaam als redacteur en chef redactie wetenschappen bij NRC Handelsblad. Vanaf 2005 is hij universitair hoofddocent wetenschapsgeschiedenis aan de Sterrewacht van de Universiteit Leiden en vanaf 2006 de directeur van museum Boerhaave. Vanaf 2008 vervult hij ook een bijzonder hoogleraarschap „materieel erfgoed van de natuurwetenschappen” aan de Universiteit Leiden.

Dirk van Delft bij Museum Boerhaave
In 2014 heeft Roel Coutinho voor Prometheus een lezing gegeven in Museum Boerhaave, waar directeur van het museum en lid van het comité Dirk van Delft een inleiding gaf.

Behalve over Kamerlingh Onnes heeft Dirk van Delft nog over diverse andere onderwerpen gepubliceerd. Zo schreef hij De Turkse trom, een reisbeschrijving met impressies van het hedendaagse Turkije, De toppen van het kunnen met verhalen van 25 Nederlandse wetenschappers over hun werk en De wijde wereld van de kleine talen: 25 portretten met verhalen van taalwetenschappers die vertellen over hun drijfveren zich bezig te houden met kleine talen die maar door een beperkt aantal mensen gesproken worden.

Dirk van Delft over Prometheus:

Tweemaal heb ik als ongediplomeerd voordrachtkunstenaar de Prometheus-ambiance kunnen proeven: bij de viering van het lustrum in 2007 in de fraaie collegezaal van het P.J. Vethgebouw en op een reguliere bijeenkomst in 2009 boven café ’t Keizertje. Wat een geruststelling dat er ook nu studenten zijn met interesse in de wereld buiten het eigen tuintje, die zich plezierig voelen in een gezelschap met alfa’s én bèta’s.

Thomas Rosenboom

Schrijver Thomas Rosenboom levert al sinds 1982 belangrijke bijdragen aan de Nederlandse literatuur en heeft met zijn romans “Gewassen Vlees” en “Publieke Werken” tweemaal de libris literatuurprijs in de wacht gesleept. Hij is nog steeds een productief schrijver, en heeft in de EL CID-week van 2010 een interview gegeven voor onze leden, waarna hij toegetreden is tot het Comité.

Thomas Rosenboom over Prometheus:

Als ik nog studeerde, zou ik zo van jullie vereniging lid zijn geworden. Bedankt voor de kennismaking met Prometheus!

Douwe Breimer

Douwe Breimer is van 2001 tot 2007 Rector Magnificus van de Universiteit Leiden geweest en heeft in 2010 onze vereniging bezocht met een inspirerende lezing over de betekenis van de Universiteit. Als Rector heeft hij veel betekend voor de relatie tussen de stad en de universiteit en is bekroond met eredoctoraten uit Tokio, Londen en Montréal en een erepenning van de burgemeester van Leiden.

Douwe Breimer over Prometheus:

Na mijn voordracht over de Universiteit en haar studenten heb ik een bijzonder goede indruk heb jullie vereniging gekregen. Ik heb er van genoten om met een gemotiveerde groep studenten op deze manier van gedachten te kunnen wisselen over dit onderwerp en ik vond de bijeenkomst waar ik sprak dan ook heel inspirerend. Ik blijf graag op de hoogte van jullie activiteiten!