Commissies

Prometheus heeft een groot aantal commissies die diverse activiteiten organiseren, zoals de buitenlandreiscommissie, de dagjescommissie en de feestcommissie. Er zijn commissies die het bestuur en de vereniging ondersteunen, zoals de internetcommissie en de pr-commissie. En er zijn commissies die dingen maken, zoals de Pyrosredactie.

Commissies staan open voor iedereen, of je nou veel ervaring hebt of voor het eerst je organisatorische talent gaat ontdekken. Aan het begin van het verenigingsjaar worden de commissies gevormd en vervolgens worden ze door het jaar heen opgestart. Mocht je echter nog twijfelen of je wel een commissie wilt doen: de assessor intern houdt elk jaar een paar plekken vrij zodat nieuwe (en oude) leden later in het jaar nog kunnen instappen.

Hieronder vind je een overzicht van alle commissies:

De acquisitiecommissie begrijpt dat het in deze wereld slechts om één ding draait: geld! Zij schuwt dan ook geen enkel middel om hier zoveel mogelijk van binnen te slepen. Zo lopen de commissieleden ongeveer één keer per maand allerlei winkels en cafés af om advertentieruimte bij Prometheus te verkopen. Tijdens de maandelijkse vergaderingen wordt er gebrainstormd over potentiële afnemers en worden acquisitieaanvragen van commissies of gilden besproken. Deze commissie is iets voor jou als je het leuk vindt om samen op organisaties af te stappen en Prometheus te promoten.

De commissie die er elk jaar voor zorgt dat je alles over de leden van Prometheus te weten kan komen, is de almanakcommissie. Zij maken elk jaar de almanak, een terugblik op het voorbije jaar. Zo schrijven zij onder meer het jaarverslag, verzorgen zij de almanakenquête en ontwerpen zij de lay-out. De almanak verschijnt aan het begin van het kalenderjaar.

Prometheus heeft gedurende de afgelopen jaren een grote verzameling aan maandprogramma’s, posters en ander verenigingsmateriaal opgebouwd. Dit wordt opgeslagen in ons eigen archief. De archiefcommissie zorgt ervoor dat dit archief op orde blijft en controleert of alles wel aanwezig is. Spannend hè?

De buitenlandreiscommissie organiseert elk jaar een trip naar een plaats binnen Europa. Ze zorgen dat de meereizende Prometheanen daar een geweldig programma kunnen lopen met alles erop en eraan. Dit is een perfecte mix van cultuur en gezelligheid! Samen zorgen ze ervoor dat het een reis wordt om nooit meer te vergeten.

De Cultuurfabriek is een evenement, georganiseerd vanuit A.S.V. Prometheus, waarbij studenten zich op verschillende wijzen cultureel uiten, om zo een verdiepend beeld te geven van ‘studentencultuur’.

Wil jij ook graag een keer een andere stad bezoeken dan Leiden? Of misschien een leuke dagvullende activiteit organiseren voor de vereniging? De dagjescommissie doet het allemaal. Een aantal keer in het jaar zal er een dagje uit georganiseerd worden. Bezoek prachtige musea, verlies je in kleine stadscentra of trek de natuur in, alles kan!

Efeze is de toneelgroep van Prometheus. In het eerste semester is er ’s maandags om 20:15 een inloopavond om leuke toneelspelletjes te spelen en te werken aan je improvisatieskills. In het tweede semester wordt er gewerkt aan een toneelstuk, waarin iedereen acteur kan zijn. Aan het eind van het academisch jaar wordt het toneelstuk op de planken gezet. Het maakt niet uit of je al voor uitverkochte zalen hebt gespeeld of nog nooit een podium hebt gezien, iedereen mag meedoen. Trek je acteerschoenen aan en kom vooral een keer langs op een inloopavond!

De EL CID-commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een spetterend programma voor de universitaire introductieweek. Het is haar taak om samen met het promoteam een leuke en informatieve paar dagen neer te zetten, voor zowel de aankomende studenten als voor de eigen leden van Prometheus.

Elk jaar worden er door de feestcommissie twee spetterende feesten georganiseerd. Het eerste feest vindt halverwege het jaar plaats en in juni vindt het eindfeest plaats om het verenigingsjaar knallend af te sluiten. Heel de vereniging gaat uit zijn dak bij deze geweldige thema-feesten. Lijkt het je leuk om ook eens zo’n feest te organiseren? Dan zit je goed bij deze commissie!

De fotocommissie maakt en beheert alle foto’s van Prometheus-activiteiten. Bovendien zal een gedeelte van de foto’s worden gebundeld in het fotoboek, waarin je het afgelopen jaar in beeld kan herbeleven. Als je zelf digitale foto’s gemaakt hebt of wilt krijgen kun je je richten tot deze commissie.

Ieder jaar wordt er bij Prometheus een gala georganiseerd. De galacommissie zal zorgen voor een meer dan memorabele avond. Elk jaar wordt ervolop gestijldanst, nadat er van tevoren meerdere danscurssusen zijn geweest. Ook voor niet-dansliefhebbers is het natuurlijk de moeite waard om te komen: er zal namelijk een heerlijk diner aan het gala vooraf gaan en de gezelligheid zal tot in de kleine uurtjes duren!

De internetcommissie helpt mee met het beheren en ontwikkelen van deze website.

Ieder jaar vindt er na de EL CID-week een gezellig kennismakingskamp plaats, waar nieuwe leden kennis kunnen maken met elkaar en de vereniging. De kampcommissie zal het succes van vorige jaren proberen te evenaren en op een enkel puntje te overtreffen. Klassieke elementen, zoals het culturele uitstapje en de GPCQ (Grote Prometheus CultuurQuiz), mogen uiteraard niet ontbreken.

De kascontrolecommissie heeft een simpele, doch belangrijke taak: het controleren van de quaestor, verenigingsfinanciën en financiële administratie. Zij doet hiervan verslag op de algemene ledenvergaderingen. Daarnaast staat de commissie, die uit oud-quaestoren bestaat, de quaestor bij met financiële raad en daad.

De Pyrosredactie werkt in volkomen creatieve vrijheid aan het verenigingsblad van Prometheus. De Pyros is een literair magazine dat met onregelmatige tussenpozen verschijnt, gemiddeld drie keer per jaar. Het blad doet verslag van verenigingsactiviteiten en biedt een podium voor publicaties van haar leden. Zit je niet in de redactie maar zou je wel eens een stukje willen schrijven? Mail de redactie dan onder vermelding van “Freelancer”.

De statuten vormen het oprichtingsdocument van Prometheus, waarin onder andere de naam, het doel en de bevoegdheden van het bestuur en de ALV zijn opgenomen. Het huishoudelijk reglement (HR) is vastgesteld op basis van de statuten en bevat nadere regels over bijvoorbeeld commissies, gilden en de procedures die op een ALV moeten worden gevolgd. In 2017 heeft de HR-commissie zich gebogen over het huishoudelijk reglement en wijzigingen voorgesteld die begin vorig jaar op de halfjaarlijkse ALV zijn aangenomen.

Het bestuur acht de tijd rijp om de statuten aan een soortgelijk onderzoek te onderwerpen. Daartoe is de statutencommissie geformeerd, die tot doel heeft de statuten te onderzoeken en voorstelllen te doen voor het verbeteren ervan.

In de maand februari verzorgt deze gezellige commissie, in plaats van het bestuur, het maandprogramma rond een bepaald thema. Zij nodigen de sprekers uit, organiseren de activiteiten, houden filmavonden en plannen de uitjes. Wil jij even voelen hoe het is om bestuur te zijn? Dan is deze commissie zeker voor jou!

Elk jaar worden er twee weekendjes georganiseerd door de weekendjescommissies. Soms een uitje binnen Nederland, soms een stedentrip naar het buitenland, maar altijd met een leuk en cultureel programma.

Elk jaar worden er twee weekendjes georganiseerd door de weekendjescommissies. Soms een uitje binnen Nederland, soms een stedentrip naar het buitenland, maar altijd met een leuk en cultureel programma.

Deze commissie organiseert activiteiten om er voor te zorgen dat de eerstejaars zich snel thuis kunnen voelen bij Prometheus!